Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl stanoven dle platných zákonů a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.mpzdravyspanek.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Na podmínky reklamačního řízení se dále vztahují Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.mpzdravyspanek.cz. Základním dokumentem pro uplatňování reklamací je kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím.

Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou záruční list, je povinen bez zbytečného odkladu prodejce písemně, osobně nebo telefonicky informovat (mpzdravyspanek@lit.cz). Pokud tak neučiní,vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky

Délka záruky je uvedena na dodacím/záručním listu u každé položky v měsících, není-li uvedena poskytuje prodávající záruku 24 měsíců.

Reklamační podmínky

Někteří výrobci používají v souladu se zákonem zjednodušený postup a záruční listy ke zboží nevydávají. Dokladem k uplatnění záruky je pak prodejní doklad – faktura. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Zboží musí být v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství.

Nárok na uplatnění reklamace či záruky zaniká v následujících případech

poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit neprodleně, informovat prodejce při převzetí poškozeného zboží, v případě, že zboží není na místě zkontrolováno před přepravcem(řidičem), zákazník se vystavuje nebezpečí neuznání reklamace způsobenou dopravou)
  • po provedení neoprávněného zásahu (úprav) do zboží bez předchozího písemného svolení prodávajícího
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
  • zboží bylo poškozeno živly
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci výrobku